Bestyrelses medlemmerne hos H/F Enghaven havekoloni

Vælges ved den årlige generalforsamling, som traditionelt finder sted den 3. onsdag i februar.

Der har været enkelte år hvor der har været afvigelser af datoen, så tjek aktivitets- og begivenhedskalenderen i menuen. 

Charlotte Vestengård

Formand
Charlotte er formand i Enghaven Haveforening og er foreningens ansigt udadtil.
Hun er politisk aktiv, ift. kolonihaver. Charlotte har igennem årene, oparbejdet en tæt dialog og samarbejde med Odense kommune og andre myndigheder.

Carsten Duus

Næstformand
Carsten er ansvarlig og kontaktperson for fælleshuset.
Hovedansvarlig for skidtvandring, og udstedelse af skidtbreve.
Carsten er politisk aktiv, og har det overordnet ansvar for dialog, inden i det politiske system.

Bo Larsen

Kasserer
Bo er ansvarlig for den daglige økonomiske drift.

Kiljan Pingel

Bestyrelsesmedlem
Kiljan er ansvarlig for indkaldelser til- og afvikling af arbejdsdage.
Han er også medansvarlig i vedligeholdelse af grønne områder, samt med ansvarlig for byggeprojekter.

Karsten

Bestyrelsesmedlem

Karsten er ansvarlig for de grønne områder, vejene, kloak og gravarbejde.
Udover det, er Karsten også tilsynsmand, ansvarlig for opmåling af byggeri, og har ansvaret for skidtvandring og vandaflæsning.

Hasse Mydtskov

Bestyrelsesmedlem
Hasse er foreningens referent til bestyrelsesmøderne.
Samtidigt er Hasse medansvarlig i de grønne områder, byggerprojekter og forefaldende opgaver.

Lars Brylle

Bestyrelsesmedlem
Lars er daglig ansvarlig- og kontaktperson for byggeri.
Han er også ansvarlig for den daglige drift i værkstedet.

H/F Enghaven Havekoloni

Enghaven havekoloni 75 B

5200 Odense V

Kontakt

Social

© Copyright 2023 Peter Heise