Informationer

Her på siden kan du finde de mest relevante informationer omkring Enghaven havekoloni. 
Vi anbefaler at du orienterer dig omkring ordensreglerne og andet relevant, hvis du er eller overvejer, at være en del af vores forening. 

Husk! adresseændringer straks skal

meddeles kassereren eller indsendes
som e-mail til:

enghaven2018@gmail.com

 

Åbningstider

Kontoret åbner igen Mandag d. 8 april kl. 19:00 – 21:00.

Ordensregler

Vi anbefaler at du som det første orienterer dig omkring ordensreglerne i Enghavens forening.

Du kan læse PDF filen direkte her, eller tryk download. 

Ordensregler - PDF

Ordensregler

Vi anbefaler at du som det første orienterer dig omkring ordensreglerne i Enghavens forening.

Du kan læse PDF filen ved at trykke download. 

Generalforsamling

Generalforsamlingen finder som udgangspunkt sted i Odense Havelodselskab´s lokaler på Skovsbovænget.

Det er vigtigt at haveejerne møder op, for at være med til at sikre kolonihavekonceptets demokratiske tanke!

Der vil forud for generalforsamlingen blive fremsendt indkaldelse til medlemmerne på e-mail, og for de der ikke har e-mail vil indkaldelse blive sendt til den adresse der opgivet til vores medlemskartotek.

Det er enhvers ansvar, at sørge for at bestyrelsen har opdaterede adresser (såvel postadresse som e-mail adresse)

Enhver der har lyst, og som selvfølgelig er ejer af en af foreningens haver, kan stille op til bestyrelsesvalg.

Der vil under gennemgang af dagsorden, være kaffe og the til rådighed.

Efter endt afstemning, samt stemmeoptælling, byder bestyrelsen på smørrebrød, øl og vand.

Udvalg

Vurderingsudvalg:

Vurderingsformand: Lars Brylle – 28 37 9746

Vurderingsmand: Karsten Rasmussen.

Vurderingsmand: Lau Larsen.

Vurderingsmand: René Larsen. 

OBS!

En vurdering koster kr. 1000,- som betales kontant, eller med MobilePay til vurderingsfolket, inden vurderingen påbegyndes.

Før dit hus kan blive vurderet.

Skal bestyrelsens byggeansvarlige sikre at forholdene omkring byggeriet lever op til gældende regler. Det betyder, at når du skal have vurderet dit hus skal du rette henvendelse til bestyrelsen på mail: hfenghaven@hotmail.com
Når de byggeansvarlige har tjekket forholdene, vil bestyrelsen kontakte dig med orientering om det videre forløb hen imod en vurdering. 

Trailer parkering

Vi får ofte beklagelser fra medlemmer om mangel på parkeringspladser.

Det vil vi gerne hjælpe med at finde en løsning på.

Derfor beder vi ALLE med trailer om at parkere deres trailere på den, dertil indrettede trailer parkeringsplads på

gang 9 have 175

Brug af motordrevne redskaber, generatorer m.m.

Brug af ovenstående er tilladt i flg. tidsrum:

Fra kl. 09.00 til 1200. Kl. (1200-1400 holder vi alle siesta.) .

Klokken 14.00 må du starte igen, indtil kl. 2100. Men hvis nu naboen griller, så giv en god nabosnak…

Vigtige datoer

Skidtvandring

Grov-vandring i løbet af april/maj: (Oprydning og husenes vedligehold)

 

Alm. skidtvandring i løbet af juli og oktober (hæk, alm. Vedligeholdelse af haveloddet)

Vandaflæsning

21. oktober 

Vigtigt

Bestyrelsen er blevet kontaktet af Odense Havelod Selskab i forbindelse med deres gennemgang af byggetilladelser. Når man får tilladelse til at bygge skal byggeriet færdigmeldes hos OHS inden for en periode på 12 mdr. 

Det har vist sig at byggerier der er givet tilladelse til i perioden 2015 til marts 2018 ikke er blevet færdigmeldt.

Jeg er i den forbindelse stødt på haver der har fået “byggetilladelse” i foreningen uden at der er sendt ansøgning hos OHS. Det er noget rigtigt rod, og kan risikere at få alvorlige konsekvenser!

Det vi, i bestyrelsen, kan gøre for at afhjælpe at det risikerer at det får konsekvenser, er at forsøge (i samarbejde med de berørte medlemmer) at få lavet og sendt byggeansøgninger på de haver der ikke har en sådan. Vi har ikke mulighed for (op NOGEN måde) at finde ud af hvilke haver det drejer sig om, så I må selv henvende jer på kontoret hvis I er i tvivl om hvorvidt I har de rette tilladelser til evt. byggeri, opført før FØR marts 2018.

For haver der har de rette tilladelser, men hvor byggeriet ikke er færdigmeldt gælder at disse vil blive kontaktet med henblik på at vurderings udvalget med henblik på at få byggeriet færdigmeldt. Det er i den forbindelse VIGTIGT at vi er HELT opdateret med rigtige telefonnumre og e-mail adresser. I de tilfælde vi ikke kan opnå kontakt pr. tlf. eller e-mail vil vi melde tilbage til OHS at “færdigmelding ikke har været mulig” (med de konsekvenser det så må få).

Med ønsket om en dejlig søndag til alle, og håbet om at vi en dag kommer i mål med “oprydningen”

Trailer parkering

Vi får ofte beklagelser fra medlemmer om mangel på parkeringspladser. 
Det vil vi gerne hjælpe med at finde en løsning på. 
Derfor beder vi ALLE med en trailer om, at parkere deres trailere på den, dertil indrettede trailer parkeringsplads på gang 9 have 175

Brug af motordrevne redskaber, generatorer m.m

Brug af ovenstående er tilladt i flg. tidsrum:
Fra kl. 09.00 til kl. 12.00 
(Fiesta kl. 12.00 til kl 14.00)

Kl. 14.00 må du starte igen, indtil kl. 21.00. Men hvis nu naboen griller, så ha´ en god snak omkring det. 

Vigtige datoer!

Grov-vandring (oprydning og faldefærdige bygninger) 8. og 9. 
Alm. skidtvandring (hæk og alm. vedligeholdelse) d. 1.7 og 1.10.
Vandaflæsning

21. oktober

Vigtigt

Bestyrelsen er blevet kontaktet af Odense Havelod Selskab i forbindelse med deres gennemgang af byggetilladelser. Når man får tilladelse til at bygge skal byggeriet færdigmeldes hos OHS inden for en periode på 12 mdr. 

Det har vist sig at byggerier der er givet tilladelse til i perioden 2015 til marts 2018 ikke er blevet færdigmeldt.

Jeg er i den forbindelse stødt på haver der har fået “byggetilladelse” i foreningen uden at der er sendt ansøgning hos OHS. Det er noget rigtigt rod, og kan risikere at få alvorlige konsekvenser!

Det vi, i bestyrelsen, kan gøre for at afhjælpe at det risikerer at det får konsekvenser, er at forsøge (i samarbejde med de berørte medlemmer) at få lavet og sendt byggeansøgninger på de haver der ikke har en sådan. Vi har ikke mulighed for (op NOGEN måde) at finde ud af hvilke haver det drejer sig om, så I må selv henvende jer på kontoret hvis I er i tvivl om hvorvidt I har de rette tilladelser til evt. byggeri, opført før FØR marts 2018.

For haver der har de rette tilladelser, men hvor byggeriet ikke er færdigmeldt gælder at disse vil blive kontaktet med henblik på at vurderings udvalget med henblik på at få byggeriet færdigmeldt. Det er i den forbindelse VIGTIGT at vi er HELT opdateret med rigtige telefonnumre og e-mail adresser. I de tilfælde vi ikke kan opnå kontakt pr. tlf. eller e-mail vil vi melde tilbage til OHS at “færdigmelding ikke har været mulig” (med de konsekvenser det så må få).

Med ønsket om en dejlig søndag til alle, og håbet om at vi en dag kommer i mål med “oprydningen”

Kloakering

Status på Kloak

Arbejdet med kloakeringen i foreningen er ved at være i mål. Vi melder ud så snart det er helt færdigt.

Etablering af strøm

Strøm

Foreningen har ikke noget at gøre med etablering af strøm. Havelejere kan rette henvendelse til Energi Fyn og en autoriseret elektriker for drøftelse, og evt. etablering af individuel strøm.
Tryk på knappen for at komme ind til Engergi Fyns hjemmeside.

H/F Enghaven Havekoloni

Enghaven havekoloni 75 B

5200 Odense V

Kontakt

Social

© Copyright 2023 Peter Heise