Vigtig Information

OBS!!! Før du køber:

Medlemsgebyr samt á conto fordeler sig aktuelt således:

Medlemsgebyr kr.

1.000,- (éngangsbeløb)

Årlig haveleje: kr.

Pr. ca. 1.4.2024

Renovation (obligatorisk)

Fuld renovation med egne beholdere (valgfrit)

Jubilæumsfond

Årlig udgift ialt 2021

Årlig udgift ialt fra 2024

2.450,-

6.450,- ca. (Kommunal stigning ifb.m. kloakering). 

 180,-

 920,-

  50,-

3.580,- (m. fuld renovation)/2.680,- (u. fuld renovation)

7.580,- (m. fuld renov.)/6.680,- (u. fuld renov.)

Det er IKKE tilladt, at eventuelle købere betaler noget til sælger før handlen har været inde over kontoret!

En kolonihave LEJER man af Odense Kommune, af hvilken det er besluttet at det er bestyrelsen – og bestyrelsen ALENE, der afvikler hushandler i foreningen.

En kolonihave uden hus kan derforALDRIG SÆLGES, men kun lejes ved henvendelse til bestyrelsen!

Et hus på lejet grund kan sælges, men KUN i samarbejde med bestyrelsen, hvor BÅDE køber og sælger er til stede på kontoret.

Inden du køber have, er det VIGTIGT du er bekendt med følgende:

Trailer Parkering

Vi får ofte beklagelser fra medlemmer om mangel på parkeringspladser.

Det vil vi gerne hjælpe med at finde en løsning på.

Derfor beder vi ALLE med trailer om at parkere deres trailere på den, dertil indrettede trailer parkeringsplads på

gang 9 have 175

Renovation:

Renovationspriser er fra 2022, forventet stigning 5-10%

Kloakering

I løbet af 2021 bliver HF-Enghaven tilsluttet Odense Kommunes offentlige kloaknet.

Det betyder at ALLE haver bliver forpligtet til at koble sig på kloakenettet.

Ca. med udgangen af 2021 vil kommunen give besked om deadline for den enkelte haves tilslutning.

Havelejer sørger selv for at grave fra brønden til tilkoblingsstedet, og afholder selv udgifterne herfor. Tilkoblingen skal dokumenteres af en autoriseret kloakmester.

Udgiften til det overordnede kloakeringsarbejde i foreningen (pumpestation, vandmålere og brønde) betales via en permanent havelejestigning på ca. 4000,- årligt.

Skidtvandring

Bestyrelsen går skidtvandring 3 gange på en sæson: I starten af maj, i starten af juli og midt i oktober.

Ved skidtvandringen i maj er der fokus på de “grove” haver, hvor det vi lægger vægt på er husenes beskaffenhed/manglende vedligehold, materiale-rod og andet iøjenfaldende uorden på haveloddet, manglende postkasse/rør (som skal være tilgængeligt min. 1 m. fra terræn), evt. overbebyggelse m.m.

I juli og oktober ligger fokus på havens generelle vedligehold. Er græsset slået, hækken klippet, vejen vedligeholdt, ukrudt fjernet i en grad at det ikke er til gene for naboen osv.

Finder bestyrelsen at forholdene ikke er i orden, vil der udstedes et “skidtbrev” og et gebyr på 500,- samt en frist på 14 dage til at få bragt forholdene i orden.

Brandforsikring

Kommunen har en handlingsplan for en del af vores haver, idet de ligger for tæt på skel eller nabohuse. Derfor skal de brandsikres. 

Bestyrelsen vil være behjælpelig med at afgøre om der foreligger en handleplan hvis sælger er i tvivl.

Vurdering

OBS!

En vurdering koster kr. 1000,- som betales kontant, eller med MobilePay til vurderingsfolket, inden vurderingen påbegyndes.

Før dit hus kan blive vurderet:

Skal bestyrelsens byggeansvarlige sikre at forholdene omkring byggeriet lever op til gældende regler. Det betyder, at når du skal have vurderet dit hus skal du rette henvendelse til bestyrelsen på mail: hfenghaven@hotmail.com
Når de byggeansvarlige har tjekket forholdene, vil bestyrelsen kontakte dig med orientering om det videre forløb hen imod en vurdering. 

H/F Enghaven Havekoloni

Enghaven havekoloni 75 B

5200 Odense V

Kontakt

Social

© Copyright 2023 Peter Heise