Kære kolonister

TRAILER PARKERING:

Vi får ofte beklagelser fra medlemmer om mangel på parkeringspladser.

Det vil vi gerne hjælpe med at finde en løsning på.

Derfor beder vi ALLE med trailer om at parkere deres trailere på den, dertil indrettede trailer parkeringsplads på

gang 9 have 175

Brug af motordrevne redskaber, generatorer m.m.

Brug af ovenstående er tilladt i flg. tidsrum:

Fra kl. 09.00 til 1200. Kl. (1200-1400 holder vi alle siesta.) .

Klokken 14.00 må du starte igen, indtil kl. 2100. Men hvis nu naboen griller, så giv en god nabosnak…

Vigtigt

Bestyrelsen er blevet kontaktet af Odense Havelod Selskab i forbindelse med deres gennemgang af byggetilladelser. Når man får tilladelse til at bygge skal byggeriet færdigmeldes hos OHS inden for en periode på 12 mdr. 

Det har vist sig at byggerier der er givet tilladelse til i perioden 2015 til marts 2018 ikke er blevet færdigmeldt.

Jeg er i den forbindelse stødt på haver der har fået “byggetilladelse” i foreningen uden at der er sendt ansøgning hos OHS. Det er noget rigtigt rod, og kan risikere at få alvorlige konsekvenser!

Det vi, i bestyrelsen, kan gøre for at afhjælpe at det risikerer at det får konsekvenser, er at forsøge (i samarbejde med de berørte medlemmer) at få lavet og sendt byggeansøgninger på de haver der ikke har en sådan. Vi har ikke mulighed for (op NOGEN måde) at finde ud af hvilke haver det drejer sig om, så I må selv henvende jer på kontoret hvis I er i tvivl om hvorvidt I har de rette tilladelser til evt. byggeri, opført før FØR marts 2018.

For haver der har de rette tilladelser, men hvor byggeriet ikke er færdigmeldt gælder at disse vil blive kontaktet med henblik på at vurderings udvalget med henblik på at få byggeriet færdigmeldt. Det er i den forbindelse VIGTIGT at vi er HELT opdateret med rigtige telefonnumre og e-mail adresser. I de tilfælde vi ikke kan opnå kontakt pr. tlf. eller e-mail vil vi melde tilbage til OHS at “færdigmelding ikke har været mulig” (med de konsekvenser det så må få).

Med ønsket om en dejlig søndag til alle, og håbet om at vi en dag kommer i mål med “oprydningen”

Opfølgning på opmåling af haver

Vurderingsudvalget vil i de kommende små 14 dage komme rundt og måle de haver der er på listen over haver der skal måles i forhold til kommunens handleplan for de enkelte haver.

Vi skal i den forbindelse UNDERSTREGE: vurderingsudvalget er ikke en slags “politi” der håndhæver love og regler, eller på anden måde forholder sig til de kvm. som de måler sig frem til!! De er et underudvalg med relevant værktøj, der af bestyrelsen er blevet bedt om at løse den opgave som er udstukket fra kommunal hånd – hverken mere eller mindre. Vi beder derfor alle om at tage godt imod dem ☺️

Det er ikke logistisk muligt at sætte dato og tidspunkt på hvornår de kommer rundt til de enkelte haver, så vi opfordrer jer der er på listen om at sørge for at udvalget til enhver tid (jf. vedtægterne) har adgang til jeres haver. Ønsker I særaftaler i forbindelse med det kommende opmålingsbesøg, eller har I løse hunde i haven eller andet, så bedes I ligeledes rette henvendelse – gerne til mig, så skal jeg forsøge om det kan koordineres (uden iøvrigt at love noget som helst).

På bestyrelsens vegne.

H/F Enghaven Havekoloni

Enghaven havekoloni 75 B

5200 Odense V

Kontakt

Social

© Copyright 2023 Peter Heise